За нас

ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа – Свети Николе.

Формиран и работи од 1982 година со месна надлежност за општина Свети Николе и општина Лозово.

Повеќе детали