Соопштенија

Мар 3

Годишен извештај за финансиско работење за 2022 год. на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа – Свети Николе можете да…

Повеќе детали

За нас

ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа – Свети Николе.

Формиран и работи од 1982 година со месна надлежност за општина Свети Николе и општина Лозово.

Повеќе детали