Годишна програма за 2023 год.

Годишната програма за 2023 год. на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа – Свети Николе можете да ја преземете од линкот подолу.

Преземи овде