Конечен годишен извештај за 2021 год.

Конечниот годишен извештај за 2021 год. за работењето на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа – Свети Николе можете да го преземете од линкот подолу.

Преземи овде