Одлука по интерен оглас бр. 04-995/8 од 30.10.2023 год.

Одлуката можете да ја преземете од линкот подолу.

Преземи овде Одлука по интерен оглас бр. 04-995/8 од 30.10.2023 год.