Завршна сметка за 2022 год.

Завршната сметка за 2022 год. на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа – Свети Николе можете да ја преземете од линкот подолу.

Преземи овде