Годишен извештај за 2017

Годишниот извештај за работењето на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа – Свети Николе можете да го преземете од линкот подолу.

Преземи овде