Јавен повик за формирање на Совет на корисници

ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Свети НИколе врз основа на член 33 од Статут на Јавна Установа за социјална работа Свети Николе објавува повик за формирање на совет на корисници.

Повикот можете да го погледнете целосно на линкот подолу.

ПРЕЗЕМИ ЈАВЕН ПОВИК